فعالیت دست باز دست بسته

به دلیل اینکه نقش دست به نشانه قدرت و توانمندی در سوره مبارکه مسد پررنگ است، فعالیت‌ها و بازی‌هایی که کارکرد دست را نشان می‌دهند نیز برای این سوره مناسب است. با ایجاد محدودیت برای کار با دست مثلا با بستن دو دست‌ یا یک دست، به خوبی می‌توانیم اهمیت آن را در قدرت داشتن […]

یه قدم فیلی یه قدم مورچه ای

این بازی از جمله بازی‌های معروف است که اکثر ما با آن آشنایی داریم و می‌توانیم برای خواندن سوره از آن استفاده کنیم. به همین دلیل در بخش خواندن سوره بیان شده است. دانش‌آموزان در انتهای نمازخانه یا کلاس به ترتیب در کنار یکدیگر می‌ایستند. هر آیه‌ای را که از سوره می‌خوانیم آنها یک قدم […]

فعالیت فامیل بازی

یک بازی را در نظر می‌گیریم؛ مانند والیبال، فوتبال، وسطی و یا بازی‌هایی که در کلاس قابل اجراست. یکی از دانش‌آموزان را در بازی به عنوان خویشاوند خود انتخاب می‌کنیم و این را به بقیه کلاس نیز اعلام می‌نماییم. خودمان داور می‌شویم و قواعدی را هم برای بازی وضع می‌کنیم؛ مثلا اینکه هیچ‌کس نباید عصبانی […]

قرائت سوره مسد

می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا یکی از دانش‌آموزان بخواند، یا ما بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند. یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، می‌توانیم فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهیم:     بچه‌ها در حالی که دستان خود را به […]

فعالیت زغال بازی

یک زغال بزرگ به دست می‌گیریم. وسط جمع دانش‌آموزان می‌مانیم و همه آنها دور ما قرار می‌گیرند؛ هر دانش‌آموزی که خواست به ما نزدیک شود، زغال را به او می‌زنیم. می‌شود برای کثیف نشدن لباس‌های بچه‌ها، کاغذهای سفیدی به لباسشان بچسبانیم که دست زغالی خود را به آن کاغذها بزنیم؛ کاغذ سفید از این جهت […]