سوره ماعون و درس قرآن پایه اول

چنانچه تمایل به مرور مفاهیم سوره ماعون در کلاس قرآن داشته باشیم می‌توانیم از پیشنهادهای زیر استفاده کنیم: توجه دانش‌آموزان را به قوانینی که در کلاس لازم است رعایت شوند جلب کنیم. قوانینی مانند: اینکه هرکس باید به موقع به مدرسه بیاید، هنگام صحبت دیگران وسط حرف آنها نپرد، نظم کلاس را حفظ کند، تکلیف […]

سوره ماعون و درس فارسی پایه اول

در درس 20 «رضا» صفحه 95، می‌توانیم جهت مرور سوره ماعون موضوع نماز و قانون بودن آن را به دانش‌آموزان یادآوری کنیم. در درس 21 «لاک پشت و مرغابی‌ها» صفحه 100، لاک پشت به دلیل توجه نکردن به قانونی که در هنگام پرواز باید رعایت می‌کرد با مشکل مواجه شد. خوب است از این موضوع […]

سوره ماعون و درس علوم پایه اول

درکلاس علوم می‌توانیم به منظور مرور سوره ماعون مانند آنچه که برای کلاس قرآن گفته شد عمل کنیم. یعنی علاوه بر قوانینی که در کلاس علوم و هنگام انجام فعالیت‌های مختلف لازم است به آنها توجه داشته باشیم، از دانش‌آموزان بخواهیم هنگام انجام آزمایش‌ها و فعالیت‌های مختلف به یکدیگر کمک کنند و حواس‌شان به یکدیگر […]

سوره ماعون و درس ریاضی پایه اول

اگر بخواهیم مفاهیم سوره ماعون را در کلاس ریاضی پیاده‌سازی کنیم می‌توانیم علاوه بر مرور قوانین مدرسه و کلاس ریاضی، دانش‌آموزان را گروه‌بندی نموده و از افراد قوی‌تر بخواهیم به دوستان خود کمک کنند و به سوال‌هایشان پاسخ بدهند.