شعر گاو عزیز

شعر گاوعزیز آمدم ببینمت گاو ساکت و عزیز چند جرعه شیر هم توی ظرف من بریز چیزهای خوشمزه می‌دهی به غیر شیر ماست می‌دهی به ما دوغ و خامه و پنیر خنده‌ام گرفته است گاو ما چه ناقلاست مادرم شنید و گفت: مهربانی خداست شاعر: ندبه محمدی

انتقال مفاهیم سوره توحید با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه توحید توجه به مخلوقات خداوند است. معلم محترم می تواند همراه با کشیدن این نقاشی توجه دانش آموزان را به این موضوع جلب نماند. Your browser does not support the video tag.

نقاشی

برای دادن موضوع نقاشی متناسب با سوره توحید دستمان بسیار باز است. همین که دانش‌آموزان چند گل با شکل‌ها و رنگ‌های متفاوت بکشند، نقاشی سوره توحید کشیده‌اند. اقیانوس با موجودات دریایی‌‌اش، جنگل با حیوانات متنوعش، آسمان با خورشید و ماه و ستاره‌اش، چهره یک انسان با چشم و گوش و دهان و بینی، همه و […]

کاردستی حیوانات گوناگون

محور فعالیت ها در این سوره و این پایه، آشنا کردن کودکان با تنوعی از مخلوقات است. معلم محترم می تواند ضمن انجام این کاردستی در محیطی شاد و بانشاط، با دانش آموزان در رابطه با تنوع مخلوقات و اینکه خالق همه این موجودات خداوند است، گفتگو کند.

نشانه های خدا

محور فعالیت ها در این سوره و این پایه، آشنا کردن کودکان با تنوعی از مخلوقات است. معلم محترم می تواند ضمن انجام این کاردستی در محیطی شاد و بانشاط، با دانش آموزان در رابطه با تنوع مخلوقات و اینکه خالق همه این موجودات خداوند است، گفتگو کند.

فعالیت کتاب طبیعت

کودکان را به طبیعت ببریم و از آنها بخواهیم هرگاه چیز جالبی مانند برگ، سنگ و تکه‌های کوچک چوب دیدند جمع‌ کنند. هرکس هرچه را جمع کرده، روی کاغذی بچسباند. کاغذها را جمع کنیم و آن را در یک پوشه بزرگ قرار دهیم. اکنون با کمک بچه‌ها یک کتاب بزرگ از مخلوقات موجود در طبیعت […]

فعالیت توجه به چشم

به کودکان بگوییم ابتدا سرانگشتان خود را به هم برسانند؛ اکنون دستان خود را باز کنند؛ در مرحله بعد از آنها بخواهیم چشمان خود را ببندند و حالا سعی کنند سرانگشتان خود را به هم برسانند. بچه‌ها خواهند دید که اگر بخواهند با سرعت این کار را انجام دهند، کمی مشکل است. سپس از آنها […]

فعالیت مشاهده آسمان

دیدن آسمان برای این پایه مناسب است. می‌توانیم در حیاط مدرسه یک حصیر یا فرش پهن کنیم؛ بچه‌ها دراز بکشند و آسمان را نگاه کنند؛ به بچه‌ها بگوییم می‌توانید حساب کنید آسمان بالای سرتان که الان آن را می‌بینید چند متر است؟ و بعد آسمان از اینجا تا خانه چند متر است؟ ابرهای آسمان امروز […]

فعالیت خطاطی

در این فعالیت می‌توانیم از شعر یا شعار سوره استفاده کنیم تا بچه‌ها با خطی زیبا آن را بنویسند. علاوه بر این می‌توانیم از ابیاتی که در کتب درسی آمده است و آنها را متناسب با سوره مبارکه توحید می‌دانیم، استفاده کنیم تا بچه‌ها آنها را خطاطی کنند.

قرائت سوره

خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا از دانش‌آموزی که سوره را حفظ است بخواهیم که بخواند، یا ما بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند. یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. آنها می‌توانند هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهند؛ یا هنگام انجام فعالیت‌های […]