فعالیت بلند بگو نه!

روی تخته چند مورد از موقعیت‌هایی را که دانش‌آموز لازم است به آنها «نه» بگوید با تعدادی موقعیت که نباید بدون تأمل به آنها نه گفت یا باید پاسخ مثبت داد، به صورت درهم می‌نویسیم؛ موقعیت‌هایی مثل: مودبانه صحبت نکردن، بی احتیاطی هنگام عبور از خیابان، با دست کثیف غذا خوردن، بغل کردن مادر، کمک […]

داستان من کار خوب را انتخاب می‌کنم!

این داستان به دو نمونه از مصادیق نه گفتن می‌پردازد. شخصیت اول داستان، وقتی می‌داند یک کاری نادرست و بد است مرتکب آن نمی‌شود و در عین حال از انجام دادن آن کار توسط یک نفر دیگر هم جلوگیری می‌کند.   زنگ تفریح خورده بود. من و دوستم سمانه خوشحال و خندان خوراکی‌هایمان را برداشتیم […]

تدریس سوره کافرون خانم فائزه نیک دوستی

بستر زندگي انسان اجتماع مي باشد. در اين زندگي اجتماعي افراد و گروه ها هر كدام داراي باورها و عقايد خاص خود مي باشند كه لازم است انسان بتواند در صورت لزوم از عقايد خود دفاع كند و در مقابل بدي ها و كارهاي زشت و خطرناك و آسيب زا قدرت نه گفتن و مقابله […]