معرفی کتاب “شجاع ترین زنبور عسل”

عنوان کتاب: شجاع ترین زنبور عسل نویسنده: داریوش صادقی تصویرگر: پگاه کاظمی چاپ اول: 1388 ناشر: انتشارات نیستان رده سنی: ب توضیحات: در این داستان زنبور عسلی وظایفی که دارد را از بقیه زنبورهای عسل بهتر انجام میدهد. میتوان مسئولیت پذیری در کاری که به انسان میسپارند را از مصادیق دینداری شمرد و آن را […]

شعر “دعا می‌کنم”

سوره مبارکه نصر درباره ی یاری دین خدا و افتخار کردن به این یاری است. یکی از مصادیق یاری، دعا کردن هست که در شعر زیر به این موضوع پرداخته شده است. سلام خدای بزرگ  دارم دعا می کنم         همیشه بعد از نماز تو رو صدا می کنم برای بابای من امید […]

نماهنگ ای ایران ای مهد عاشقان

پخش نماهنگ های مرتبط با مفاهیم سوره می تواند معلم را در انتقال بهتر و سریع تر این مفاهیم یاری کند، میزان اثرگذاری آموزش را افزایش دهد و سبب ارتقاء کیفیت آن شود. همانطور که می دانیم در سوره نصر، بحث یاری دین خداوند مطرح است. اینکه بچه ها به این یاری افتخار کرده و […]

نماهنگ موسم فتح و ایمان

پخش نماهنگ های مرتبط با مفاهیم سوره می تواند معلم را در انتقال بهتر و سریع تر این مفاهیم یاری کند، میزان اثرگذاری آموزش را افزایش دهد و سبب ارتقاء کیفیت آن شود.  همانطور که می دانیم در سوره نصر، بحث یاری دین خداوند مطرح است. اینکه بچه ها به این یاری افتخار کرده و […]

نماهنگ هرکی میاد یا علی…

پخش نماهنگ های مرتبط با مفاهیم سوره می تواند معلم را در انتقال بهتر و سریع تر این مفاهیم یاری کند، میزان اثرگذاری آموزش را افزایش دهد و سبب ارتقاء کیفیت آن شود.  همانطور که می دانیم در سوره نصر، بحث یاری دین خداوند مطرح است. اینکه بچه ها به این یاری افتخار کرده و […]

نماز

2 متر کاغذ الگو تهیه کنند و به دیوار اتاقشان بچسبانندو دانش‌آموز مقابل کاغذ بایستد بدنش به عنوان تنه درخت باشد سپس دستانش را به سمت بالا باز کند در مسیر دستانش مادر شاخه های درخت را بکشد سپس دانش‌آموز دستانش را در جهت های مختلفی باز کند و شاخه های درخت کامل کشیده شود […]

ترغیب به کمک کردن

در این فعالیت بچه‌هارا با تصاویر ویا فیلم های30ثانیه ای از آموزگار محترمی که با دست پر در حالی که بار بزرگ و سنگینی را حمل می‌نماید با سختی در کلاس را باز کند و وارد کلاس می‌شود، یا فردی دارد به سختی وسیله ای را بلند میکند، یا شخصی که زمین خورده است و […]

خبرنگار افتخاری سوره نصر

یک جلسه قبل از ورود به سوره از دانش‌آموزان بپرسیم در خانواده و اطرافیان فردی که کار جهادی انجام دهد، خادم باشد و یا در خیریه ای مشغول باشد و اهل کار خیر باشد هست؟ پس از شنیدن تعاریف دانش‌آموزان از آن‌ها می‌خواهیم با آن‌ها مصاحبه کنند. اگر خودمان فردی را می‌شناختیم می‌توانیم برای تهیه […]

نقاشی

برای نقاشی در سوره نصر خوب است موضوعات را متناسب با هدف پایه خودمان به دانش‌آموزان بدهیم و آن‌ها از بین موضوعات یکی را انتخاب کرده و نقاشی کنند باید توجه کنیم موضوعات در جهت یاری دین باشد مانند: همراهی با حضرت زینب در یاری عاشورا v پیاده روی اربعین v جنگ تحمیلی v یاران […]

دینداران از نگاه دوربین

یک جلسه قبل از ورود به سوره از دانش‌آموزان بپرسیم در خانواده و اطرافیان فردی که کار جهادی انجام دهد، خادم باشد و یا در خیریه ای مشغول باشد و اهل کار خیر باشد هست؟ پس از شنیدن تعاریف دانش‌آموزان از آن‌ها می‌خواهیم با آن‌ها مصاحبه کنند. اگر خودمان فردی را می‌شناختیم می‌توانیم برای تهیه […]