خوش‌نویسی(جمله زیبا با خط زیبا)

از این سن خوش‌نویسی و تمرین خطاطی یکی از فعالیت‌های خوب محسوب می‌شود. می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم شعار یا بیتی از اشعار سوره را خطاطی کنند و یا هر جمله و بیت دیگری که در نظر داریم که ممکن است با هدف پایه نیز به طور دقیق همخوانی نداشته باشد. اما همین که بچه‌ها تلاش […]

قرائت سوره حمد به همراه دیدن زیبایی میوه‌ها

خواندن سوره به عنوان مهم‌ترین شیوه مواجه کردن بچه‌ها با سوره مبارکه، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص ندهد، اصلی‌ترین برنامه فهم قرآن است. برای اینکه دانش‌آموزان، از خواندن و شنیدن سوره لذت ببرند می‌توانیم از روش‌های متنوع خواندن سوره بهره ببریم. یکی از روش هایی که می تواند برای دانش آموزان جذاب […]

خاطره انجام یک کار زیبا

دانش‌آموزان می‌توانند در کلاس، خاطرات خود را از موقعیت‌هایی تعریف کنند که کاری زیبا انجام داده‌اند یا رفتاری قابل تحسین از خود نشان داده‌اند و مورد تحسین قرار گرفته‌اند. می‌توانیم در پایان خاطره هریک از بچه‌ها، به عنوان تشویق او سوره حمد را هم‌خوانی کنیم.

فعالیت رنگ‌آمیزی پازل

روی یک مقوای بزرگ طرحی زیبا می‌‌کشیم و سپس با بریدن آن و تبدیلش به قطعات کوچک، یک پازل درست می‌کنیم. کلاس را به چند گروه تقسیم کرده و به هر گروه یک قطعه از پازل را می‌دهیم تا رنگ کنند. هماهنگی اعضای گروه در رنگ زدن قطعات برای داشتن یک تصویر زیبا و منسجم […]

موقعیت‌های تحسین‌برانگیز

هنگامی که دانش‌آموزان در حال انجام یک کار زیبا هستند یا رفتاری خوب از خود نشان می‌دهند، به آنها بگوییم: «بچه‌ها! همین‌طور که دارید این کار زیبا را انجام می‌دهید، یک سوره حمد بخوانیم/ بچه‌ها چه کار خوبی انجام دادید؛ چقدر رفتار زیبا و قابل توجهی از خودتان نشان دادید.» خوب است وقتی بچه‌ها سوره […]

فعالیت در منزل

از این سن خوش‌نویسی و تمرین خطاطی یکی از فعالیت‌های خوب محسوب می‌شود. می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم شعار یا بیتی از اشعار سوره را خطاطی کنند و یا هر جمله و بیت دیگری که در نظر داریم که ممکن است با هدف پایه نیز به طور دقیق همخوانی نداشته باشد. اما همین که بچه‌ها تلاش […]

شعر مهربان مثل باغبان

در این پایه بهتر است شعرها متناسب با هدف پایه به سمت بیان زیبایی‌ها و خوبی‌های رفتاری و عملکردی سوق پیدا کند؛ لذا اشعاری که در ادامه می‌آید با این مضمون است. می‌توانم به دوستانِ خودم نامه‌های قشنگ هدیه دهم می‌توانم به مادرِ خوبم غنچه‌ای سرخ رنگ هدیه دهم   می‌توانم برای بابایم دختری/پسری خوب […]