به لطف خداوند  در روز سشنبه 22 بهمن ماه 1398، توفیق حاصل شد تا در کنار دیگر کارگروه های مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهاالسلام، در مسیر راهپیمایی هموطنان عزیزمان غرفه ای برپا کنیم .

قسمت‌های مختلف غرفه فهم قرآن دبستان:

– معرفی کتابهای مرتبط با طرح فهم قرآن
– توزیع بروشورهای معرفی طرح فهم قرآن
– میز مخصوص دانش‌آموزان
که سوره نصر توسط مربی‌ها ارائه می‌شد.

امروز دانش‌آموزان یاری دین خدا را با سوره نصر تمرین کردند.

بعد بچه‌ها دست یاری‌شان را می‌کشیدند روی مقوا و به عنوان برگ، در درخت یاری سوره نصر آویزان می‌کردند.
سپس نشان (پیکسل) یاری سوره نصر را می‌گرفتند و در آخر نامه‌ای برای معلم‌شان از طرف ما می‌بردند و پیام‌رسان ما می‌شدند.
با تصویر سردار شهید قاسم سلیمانی، عکس می‌گرفتند تا همراهی‌شان را با سردار برای یاری دین نشان دهند.