جلسات نشست تخصصی دین و کودک باعنوان تقویت تفکر در دوره دوم رشد، به درخواست کانون پرورش فکری استان قم با حضور آقایان رضا دژبخش و حامد حجتی در تاریخ دوشنبه 22 دی 99 برگزار گردید.

با توجه به استقبال خوبی که از جلسه گذشته اتفاق افتاده بود، تصمیم بر این شد تا در این جلسه به بحث راهکارهای تقویت تفکر در کودکان پرداخته شود.

اهم مباحث مطرح شده در جلسه به اختصار از این قرار بود:
طبق کتاب “تفکر اجتماعی”
برای شکوفا شدن تفکر باید انسان در هر مرحله از دوره های زندگی(شش دوره 7 ساله) به یک هدف و سطحی برسد.
موضوع مورد بحث ما در جلسه کودکان مقطع ابتدایی(دوره دوم) بودند.
در این جلسه نکات بسیار مهمی درباره چگونگی رفتار با بچه های ابتدایی و همچنین مهم ترین موضوعاتی که در هر سنی باید بچه ها را به آن توجه داد مطرح شد.
به عنوان مثال در کلاس اول شیوه برخورد با بچه ها باید طوری باشد که آنها از روی علاقه به معلم کاری را انجام دهند و مهمترین موضوعی که باید برای بچه ها جا بیفتد مساله سلامتی است.
و در ادامه مطرح شد که اگر این سیر توجه به موضوعات و رویکردها در هر سال انجام شود، در پایان دوره ما انتظار داریم بچه ها یک کار و مهارتی را که دوست دارند یاد بگیرند و هم چنین مشورت کردن و حتی مشورت دادن را بلد شوند.
اگر این دو امر در کودک شکل بگیرد، میتوانیم بگوییم تفکر کودک در دوران ابتدایی شکوفا شده.