گروه‌های جهادی

گروه‌های جهادی متعددی که بر مبنای تخصص‌ خاصی مشغول خدمت‌رسانی به جامعه می‌شوند مثال مناسبی برای اهمیت شناخت استعدادهای خاص یک جمع هستند. خوب است یک یا چند نفر از اعضای چنین گروه‌هائی را به کلاس دعوت کرده و بخواهیم تجربیات و خاطراتی از کار گروهیشان و استعداد خاص آن جمع مطرح کنند و در آن رابطه با دانش‌آموزان صحبت نمایند. گفتگو، تحقیق، ساخت نماهنگ، برپائی نمایشگاه و… هم می‌توانند قالب‌های دیگری برای پرداختن به این موضوع باشند.