کثیفی، دشمن سلامتی

به نام خدا

 

شب که میشه وقت خواب

دندون و مسواک بکن

با حوله تمیزت

دست و روت و پاک بکن

صبح که میشه با شادی

بلند شو از رختخواب

یک کمی لی لی بکن

برو سر شیر آب

دست و رویت را بشوی

دوباره مسواک بزن

دندونارو سفید کن

مانند دندون من

من همیشه صبح و شب

دندونامو میشویم

همیشه پاک و زیباست

دندون و دست و رویم

 

کاربرگ مربوط به این شعر را از اینجا دریافت کنید.