کاغذهای باطله

تعدادی روزنامه باطله یا کاغذهای معمولی با خود به کلاس ‌می‌آوریم. ابتدا کمی تظاهر به ناراحتی به خاطر نداشتن انواعی از کاغذهای رنگی و زیبا می‌کنیم. سپس به دانش‌آموزان می‌گوییم به خاطر این مقایسه احساس خیلی بدی داریم و ناراحت هستیم. از آنها می‌خواهیم بگویند کاغذهایمان را با چه چیزی مقایسه کنیم که نه تنها احساس ناراحتی نداشته باشیم بلکه چیزهای مفیدی هم یاد بگیریم. در حین این گفتگوی کوتاه ساخت انواع کاردستی‌ها بوسیله کاغذها را به بچه‌ها القا می‌کنیم. در پایان یکی از انواع کاردستی‌های کاغذی مانند تکه‌چسبانی، اوریگامی‌های ساده و … را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهیم.