در این کارگاه با فضای کلی سوره مبارکه نصر و نکاتی که به صورت برجسته در آن اشاره شده است آشنا ‌‌شدیم و همچنین آموختیم که چگونه مفاهیم سوره را به فرزندان خود انتقال دهیم تا حقایق این سوره مبارکه در تار و پود زندگیمان جاری شود.صوت کارگاه اول در هفته سوره نصرموضوع: سوره نصر، دانش آموز و خانوادهشنبه ٢۴ آبان ٩٩ مدرس: آقای علایی  

تستتتت
00:00