اولین جلسه کارگاه تبیین طرح ملی فهم قرآن در دبستان در تاریخ 9 اسفند ۹۹ویژه معلمان پایه اول تا ششم ابتدایی بصورت زنده و از طریق پیامرسان شاد برگزار شد.
در این کارگاه که توسط آقای علایی ارائه شد به تبیین محوریت موضوعات فهم قرآن و چگونگی اجرا پرداخته شد.