کاردستی ماکت شهر

از بچه‌ها بخواهیم یک ماکت شهر به کمک یکدیگر بسازند. ساختن ماکت یک شهر بزرگ کاریست که به تنهایی در زمان کوتاه از عهده هیچ‌کدام از دانش‌آموزان بر‌نمی‌آید. برای ساختن این ماکت زیبا، ساخت هر قسمت از شهر را یک نفر بر عهده می‌گیرد. هر یک از دانش‌آموزان می‌توانند با یک جعبه کفش و چند تکه چوب، یک مغازه یا خانه طراحی کنند. وسایل داخل آن را بسازند یا از اسباب‌بازی‌های کوچک کمک بگیرند. مثلا برای نمایشگاه ماشین از ماشین‌های کوچک اسباب بازی استفاده کنند، مغازه لباس فروشی با لباس‌های کوچکی که از نمد ساخته‌اند، درست کنند، یک بزازی با تکه نمدهای رنگی لوله شده، فروشگاه مواد غذایی با کیسه‌های کوچک نخود و لوبیا و… . پارک، زمین بازی، سینما و اماکن مختلفی را می‌توانیم برای شهرمان در نظر بگیریم و در پایان همه خانه‌ها و مغازه‌ها در کنار هم روی یک مقوای بزرگ که به شکل خیابان طراحی شده چسبانده می‌شوند و ساخت یک شهر زیبای کوچک نتیجه یک کار جمعی عالی است که تحسین همگان را به دنبال دارد.

این فعالیت در زمره کاردستی‌ها و تولیدات دانش‌آموزان قرار می‌گیرد اما به دلیل پیچیده و گسترده‌تر بودن آن نسبت به سایر کاردستی‌ها به صورت یک فعالیت مجزا ذکر گردید.