کاردستی عناصر طبیعت

کاربرگی از عناصر موجود در طبیعت را طراحی می ­کنیم‌. از بچه‌ها می ­خواهیم با ابزارهایی که از منزل برای درست کردن کلاژ یا هر نوع کاردستی دیگر به همراه خود آورده ­اند (و یا ما در اختیارشان قرار می‌دهیم)، کاردستی از طبیعت و عناصری که در آن می­ بینند درست کنند. در حین انجام کار صوت سوره را پخش می‌کنیم.