یک برگه A4 کاغذ رنگی را از طول تا می‌کنیم تا لبه‌ها روی هم قرار گیرد؛ سپس یک عرض و طول را می‌چسبانیم و پایین مستطیل را باز می‌گذاریم تا دست داخل آن برود. سپس روی این مستطیل را یک صورتک شاد می‌کشیم و از طریق این صورتک، می‌توانیم درمورد سوره حمد و زیبایی‌ها با بچه‌ها گفتگویی شاد داشته باشیم. بعد از ما نوبت بچه‌ها می‌شود که عروسک را بسازند و ابرازهایی متناسب با سوره حمد داشته باشند. لازم است برای این کار به بچه‌ها کمک کنیم و جملات حامدانه آنها را تایید کنیم تا دیدن زیبایی و ابراز در آنها فعال‌تر از قبل شود.

آیکون-لپ-تاپ این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.