کارت های حروف

زمانی که دانش‌آموزان به سطحی رسیدند که قادر به ساخت کلمات بودند، تعدادی کارت حروف الفبا به کلاس می ­بریم، به صورتی که از هر حرف تعداد زیادی کارت وجود داشته باشد. می ­توانیم انواعی از بازی ­ها که یادآور مفاهیم سوره تکاثر هستند و در ذیل به آن ها اشاره شده است را با این کارت­ ها انجام بدهیم.

  •      دانش­آموزان را گروه ­بندی می­ کنیم. تعداد زیادی کارت از یک یا دو عدد از حروف الفبا را در اختیار آن ها قرار می­ دهیم. از آن ها می ­خواهیم در مدتی که صوت سوره تکاثر در کلاس پخش می ­شود هر تعداد کلمه که می­ توانند با حروف مورد نظر بسازند سپس با این کلمات جمله­ های معنی دار بنویسند. می ­توانیم از این طریق آنها را با زیاد بودن­ های بی­ فایده آشنا کنیم. زیرا با حروف محدود هر چقدر هم که زیاد باشند نمی­ توانند کلمات متنوع بسازند در نتیجه قادر به ساختن جمله ­ای هم نخواهند بود.
  •      تنوعی از انواع کارت­ های حروف الفبا را در اختیار هر گروه قرار می‌دهیم. از آنها می‌خواهیم در مدتی که صوت سوره تکاثر در کلاس پخش می ­شود، هر تعداد کلمه که می ­توانند با این حروف بسازند سپس با این کلمات جمله­ های معنی دار بنویسند. در ادامه توجه آنها را به زیاد بودن ­های مفید جلب می­ کنیم.
  •      تعدادی کارت که به دلیل داشتن نقطه یا دندانه اضافی قادر به استفاده از آن نیستند را بین کارت ­ها می­ گذاریم تا با زیاد بودن­ هایی که بی­ فایده و مضرند نیز آشنا شوند.