بسم الله الرحمن الرحیم

چهارمین کارگاه آشنایی با الگوی آموزشی فهم قرآن در دبستان در تاریخ نوزدهم دی ماه برگزار شد.

این کارگاه که در روز پنج شنبه و از ساعت 8 صبح الی 14 برگزار شد، مشتمل بر سه بخش بود؛

بخش آغازین کارگاه با قرائت سوره مبارکه عبس شروع شد و سپس مباحثی کلی از قرآن کریم، جایگاه آن در زندگی و لزوم پرداختن به قرآن مطرح شد و با توضیحاتی از سوره مبارکه عبس که به موضوع تزکیه و تعلیم نیز نزدیک است، به پایان رسید.

بخش دوم کارگاه پس از استراحتی کوتاه آغاز شد؛ در ابتدای این قسمت به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره شعری در مدح ایشان قرائت شد. در ادامه مباحثی در خصوص مراتب رشد و ساختار وجودی انسان مطرح شد.

در بخش سوم که پس از اقامه نماز و پذیرایی مختصری آغاز شد، سوره مبارکع حمد و چگونگی ارائه ی آن به دانش آموزان به روش فهم قرآن مطرح شد.

در نهایت با معرفی اجمالی از سایت فهم قرآن، جلسه پایان یافت.