پیپر

غرض سوره مبارکه بلد، تحمل سختی ها و فشارها برای رسیدن به مقصد و هدفی معین است و انیمیشن جذاب پیپر برای جا انداختن این مطلب در ذهن دانش آموزان مناسب می باشد.
این انیمیشن روایت ترس یک پرنده کوچک است که باید به تنهایی در یک ساحل به دنبال بگردد اما چون هجوم امواج دریا او را ترسانده و احساس خطر می کند، پیدا کردن غذا در این شرایط برایش سخت شده است؛ در نهایت به کمک یک خرچنگ کوچک، راه مناسب را پیدا می کند، سختی کار را به جان می خرد و به هدف خود که پیدا کردن غذاست می رسد.