پیشنهادی برای شروع؛ قصه‌گویی

وارد کلاس می‌شویم و به دانش ­آموزان می­ گوییم الآن یک قصه­ گو به کلاس می­آید. سپس از کلاس خارج می­شویم و دوباره خودمان به عنوان یک قصه­ گو وارد می­ شویم و قصه را شروع می­کنیم و بچه­ ها متوجه می ­شوند خود معلم همان قصه­ گو است؛ همچنین می‌توانیم متن قصه را به یکی از دانش‌آموزان که استعداد قصه گویی دارد بدهیم و صوت اورا در کلاس پخش کنیم و یا از قصه گویی دعوت کنیم قصه را با زیرصدای مناسبی بخواند.

 

خوب است یک قصه متناسب با سوره نصر در هر پایه می­گوییم.

 

یکی از قصه‌هایی که می‌توانیم تعریف کنیم، ماجرای یاد دادن وضو به پیرمرد توسط امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در کودکی است؛[1] در حین داستان هم تأکید می‌کنیم که «این دو کودک بزرگوار، فکر کردند در این موقعیت، بهترین کار برای یاری دین خدا چیست؟»

 

یکی دیگر از داستان هایی که می‌توانیم تعریف کنیم ماجرای آموختن تسبیحات حضرت زهرا توسط پیامبر است.

 

در پایه پنجم خوب است به داستان فتح مکه و اشاره به ماجرای رفتن امیر المومنین بر دوش پیامبر نیز اشاره شود.