پیشنهادی برای شروع؛ توپ های رنگی

پیش از ورود به کلاس، دو توپ معمولی، یکی کوچک (به عنوان زمین) و یکی بزرگ (به عنوان خورشید) تهیه می‌کنیم.

توپ بزرگ‌تر را زرد رنگ و توپ کوچک‌تر را سبز و آبی رنگ (شبیه به ظاهر زمین) می‌کنیم.

با این توپ‌ها وارد کلاس می‌شویم و از بچه‌ها می‌پرسیم : به نظرتان امروز می­ خواهیم در مورد چه چیزی صحبت کنیم؟

شما وقتی به آسمان نگاه می­ کنید، چه چیزهایی می‌بینید؟ سپس از آنها می‌خواهیم در مدت زمان ۳ دقیقه یک نقاشی از آسمان بکشند و هر چه در آن هست را در نقاشی جا دهند. از روی نقاشی دانش ­آموزان نام چیزهایی که در آسمان وجود دارند را روی تخته می‌نویسیم. در نهایت خودمان فهرست را تکمیل می‌کنیم: خورشید، ماه، ستاره، سیاره، پرنده، ابر، هواپیما و …

حال با بچه­ ها در مورد فاصله خورشید و ماه از زمین و اینکه آیا در آسمان ثابت هستند یا حرکت می­ کنند، صحبت می­ کنیم.

آن­گاه با نمایش نماهنگ «طلوع و غروب خورشید ۱ یا ۲» توجه بچه‌ها را به شب و روز و کارهایی که به واسطه آمدن شب و روز انجام می­ دهیم، جلب می­ کنیم. (نکته: در صورتی که از نظر مربی، موسیقی این کلیپ استرس‌زا و اضطراب‌آورهست، موسیقی را پخش نمی‌کنیم یا موسیقی مرتبط دیگری را همزمان پخش می‌کنیم)