معلم خط دهنده ایده پردازی بچه ها است بچه ها ایده ها را می‌ببرند به سمت اجرا

مهم‌ترین فعالیت در این پایه گفتگو به همراه پرسش و پاسخ است؛ اگر پنجمی‌ها و ششمی ها در سال‌های قبل با مفهوم سوره نصر آشنا شده‌اند، اکنون باید بتوانند برای انجام کارهای دین‌دارانه و کمک به آن، پیشنهاداتی ارائه دهند؛ اما اگر آشنا نیستند لازم است ابتدا این مفاهیم را به آنها بیاموزیم. ارائه پیشنهاد از طریق گفتگو و پرسش و پاسخ بین معلم و دانش‌آموزان صورت می‌گیرد. مثلاً می‌توانند پیشنهادی در مورد نماز جماعت بدهند؛ پیشنهاد تشکیل یک هیئت بدهند؛ پیشنهادهایی جهت با کیفیت‌تر شدن جشن تکلیف و جشن نماز مقاطع پایین بدهند؛ حتی اگر در این مقطع پیشنهاداتی مبنی بر کمک به سیل‌زده‌ها، زلزله‌زده‌ها، نیازمندان و … بدهند مورد قبول و قابل توجه است.  معلم نیز سعی می‌کند پیشنهادات آنها را به سمت عمل و تحقق سوق دهد و شرایط عملیاتی شدن آنها را فراهم نماید.