پنگوئن و میوه ی درخت کاج

عنوان کتاب: پنگوئن و میوه ی درخت کاج

نویسنده و تصویرگر: سلینا یون

مترجم: رضی هیرمندی

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چاپ اول: 1394

رده سنی: الف و ب

توضیحات: داستان پنگوئنی که یک میوه ی درخت کاج پیدا می کند،‌آن را به سرزمین خودش می رساند،‌می کارد و با ناراحتی بخاطر دوری از او به خانه خود بازمی گردد.

بعد از چند سال به محل کاشت میوه درخت کاج می رود و ثمره کار خود را می بیند.

این داستان، بیان یاری رساندن و مهربانی است و به این دلیل با سوره مبارکه نصر که درمورد هم یاری است،‌ تناسب دارد و می توان بعد از توضیح در مورد سوره،‌ از این کتاب برای بیان نمونه ای از یاری رساندن به دیگری بهره جست.