پرواز در آسمان

صوت سوره را پخش می‌کنیم، از دانش‌آموزان می­ خواهیم که دستان شان را به نشانه پرواز کردن باز کنند و در کلاس بچرخند و تصور کنند که در آسمان در حال گردش هستند. سپس آنچه را که از مخلوقات خداوند می­ بینند، در ذهن بسپارند و با تمام شدن صوت سوره در جای خود بنشینند و نقاشی آن مخلوقات را بکشند.