بسم الله الرحمن الرحیم

همایشی برای معرفی «فهم قرآن در دبستان» با حضور مدیران مدارس ابتدایی مناطق قطب 4 آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.

این همایش با حضور معاونت پرورشی و معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، مدیران و معاونین آموزش ابتدایی تعدادی از مناطق بیست‌گانه شهر تهران و مدیران مدارس ابتدایی مناطق هشت، سیزده، چهارده و پانزده که قطب قرآن آموزش و پرورش شهر تهران هستند برگزار شد.

در این همایش که در روز یازدهم دیماه 1397 در سالن کوثر اداره آموزش و پرورش منطقه 14 برگزار شد، پس از خوشامدگویی خانم اجاقی رئیس اداره منطقه 14 به حضار، آقای احمدرضا اخوت رئیس مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران سخنرانی خود را با موضوع طرح فهم قرآن ایراد فرمودند.

در ادامه همایش، پس از اجرای سرود دانش‌آموزی درباره قرآن، آقای دکتر کریمی معاون پرورشی و خانم دکتر دوّاری معاون آموزش ابتدایی اداره کل شهر تهران سخنرانی کردند.

ادامه برنامه، سخنرانی آقای هانی چیت چیان عضو علمی مجمع مدارس دانشجویی دربارۀ چگونگی اجرای طرح فهم قرآن بود. ایشان ضمن تشریح نحوه اجرای این طرح در مدارس، معرفی مختصری از سوره زلزال برای حضار ارائه نمودند.

در ادامه خانم سیفی از معلمان فعال در طرح نیز این سوره را طبق اقتضائات دبستانیِ آن برای تعدادی از دانش آموزان ارائه دادند.

همایش با اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقة «یک جمله کاربردی از محتوای علمی همایش» به پایان رسید.