مدتی است مجموعه کارگاههایی با عنوان «نون نوشتن» و با هدف تولید محتوای متنی برای سایت فهم قرآن دردبستان در حال برگزاری است.

روند این کارگاه ها که به همت مدرسه تزکیه و تعلیم از زیرمجموعه های مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترتعلیهما السلام  برگزار می گردد، بدین شکل است که در هر جلسه ابتدا به تبیین ساختار سوره و بیان نکات کلیدی هر سوره پرداخته می شود و سپس افراد به ایده پردازی و نوشتن آن مشغول می شوند.

این ایده ها که می تواند شامل داستان، شعر، بازی، فعالیت و … باشد، در پایان جلسه مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرند.

لازم به ذکر است که تا کنون سه جلسه از مجموعه کارگاه ها برگزار گردیده است.