نمایش

از بین دو داستان عینک بابا و خطاطی محیا می‌توانیم هر کدام را که برای بچه‌ها راحت‌تر و شدنی‌تر بود به عنوان متن یک نمایش انتخاب کنیم و از آنها بخواهیم آن را در کلاس اجرا کنند. جملات و روند داستان می‌تواند بنا به سلیقه کلاس، تغییر کند اما آنچه مهم است همراستا بودن نمایش با مفهوم نه گفتن و هدف تربیتی سوره مبارکه کافرون در پایه سوم است.