نمایش یک باغ پُرگل

یک دانش‌آموز را انتخاب می‌کنیم تا در نقش خورشید در گوشه‌ای از کلاس بایستد و بر بقیه دانش‌آموزان که در نقش گل‌ هستند، با کمک یک چراغ مانند چراغ قوه یا چراغ قوه گوشی نور بتابد. نور که به هر دانش‌آموزی رسید، مثل یک گل‌ دستان خود را باز کرده، آرام حرکت می‌دهد و به خورشید لبخند می‌زند. چند دانش‌آموز نیز در نقش زنبور، لابلای گل‌ها حرکت می‌کنند، صدای زنبور درمی‌آورند و گل‌ها را در آغوش می‌گیرند. در همین حال که خورشید نورافشانی می‌کند و زنبورها لابلای گل‌ها حرکت می‌کنند، گل‌ها سوره حمد را با هم می‌خوانند. با تمام شدن سوره، خورشید پایین می‌آید تا نقش خود را به شخصی دیگر بدهد.

این نمایش و نمایش‌هایی مشابه که در آن به زیبایی‌هایی مانند زیبایی‌های طبیعت پرداخته می‌شود، می‌تواند برای انتقال هدف سوره حمد به کار آید.