نماهنگ موسم فتح و ایمان

پخش نماهنگ های مرتبط با مفاهیم سوره می تواند معلم را در انتقال بهتر و سریع تر این مفاهیم یاری کند، میزان اثرگذاری آموزش را افزایش دهد و سبب ارتقاء کیفیت آن شود. 

همانطور که می دانیم در سوره نصر، بحث یاری دین خداوند مطرح است. اینکه بچه ها به این یاری افتخار کرده و برای آن برنامه داشته باشند.

یکی از مراسماتی که این موضوع به خوبی در آن مطرح است، مراسم ایام دهه فجر هست که دانش آموزان به خوبی می توانند برای آن برنامه ریخته و برنامه های خود را اجرا کنند.

در این نماهنگ که کاری از گروه هم خوانی و سرود آوای مهر طه، است؛ این موضوع را به خوبی به تصویر کشیده است.