نقاشی

کشیدن نقاشی آرزوی حیوانی که می‌خواهد شبیه یک حیوان دیگر باشد، موضوع جالب و هیجان انگیزی برای کلاس دومی‌ها است. بهتر است خودمان پیشنهادات خنده‌دار به بچه‌ها بدهیم. در پایان از بچه‌ها می‌خواهیم نظرشان راجع به این موضوع بگویند؛ اینکه اگر همه حیوانات می‌خواستند شبیه همدیگر باشند چه اتفاقی می‌افتاد؟