نقاشی روی تخته

به منظور آشنا کردن دانش ­آموزان با چیزهایی که زیاد بودنشان بی فایده است، خوب است با دو دسته گچ یا ماژیک وایت برد به کلاس وارد شویم، یک دسته از آنها تک رنگ و دسته دیگر شامل رنگ ­های متنوع باشد. سپس از آنها می­ خواهیم با انتخاب یکی از این دسته ­ها، در نقاشی کردن وسایلی که دوست دارند به تعداد زیاد داشته باشند به ما کمک کنند. طبیعتا بچه­ ها تنوعی از رنگ­ ها را انتخاب می ­کنند. می­ توانیم پس از پایان نقاشی با اشاره به تصاویر وسایلی که نقاشی شده­ اند، به آنها بگوییم همان­طور که به خوبی متوجه شدند داشتن دست ه­ای از ماژیک­ های تک رنگ فایده ­ای ندارد، بسیاری از وسایل دیگر نیز این­گونه هستند و زیاد داشتن آنها هیچ فایده ­ای ندارد.