نقاشی با یخ

به هر یک از دانش‌آموزان یک تکه‌ی کوچک یخ رنگی داده و از آنان می‌خواهیم که کاری کنند، تا تکه یخ به همان شکل باقی بماند. وقتی همه‌ی تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند، به این نکته اشاره می‌کنیم که یخ برای اینکه به همان حالت جامد و یخ زده بماند، به شرایط خاصی نیاز دارد و باید در جایی با دمای خیلی سرد، مانند فریزر نگهداری شود. پس یخ بدون سرما تمام می‌شود. خوب است  به حیاط رفته و دوباره تعدادی یخ در اختیار بچه‌ها بگذاریم. از بچه‌ها می‌خواهیم قبل از اینکه یخ‌ها آب شوند با آن‌ها روی زمین یک نقاشی کامل بکشند.