نقاشی آسمان شب

از دانش‌آموزان می­ خواهیم که چشمان­ شان را ببندند و آنچه در آسمان شب می­ بینند را نقاشی کنند. این فعالیت به آنها کمک می­کند تا به مخلوقاتی که در آسمان شب هستند مانند ستاره­ ها و ماه توجه کنند.