ملچ مولوچ

عنوان کتاب: ملچ مولوچ

نویسنده و تصویرگر: کلرژوبرت

چاپ اول: 1394

رده سنی: الف و ب

نشر: علمی و فرهنگی (کتابهای پرنده آبی)

توضیحات: ماجرای این کتاب، ماجرای یک لاکپشت است که بخاطر ایراد گیری از یک مارکولک، محل زندگی خود را عوض می کند. اما بعد می بیند که همان اتفاق برای خودش هم می افتد.

یعنی دیگران در او ایرادهایی می بینند و از او عیب جویی می کنند. در نهایت دوباره به محل قبلی زندگی خود باز می گردد و در کنار همان مارمولکی که اهل همز و لمز و ایرادگیری نبود، زندگی می کند.

کتاب ملچ مولوچ می تواند در آموزش سوره مبارکه همزه موثر باشد؛ زیرا این سوره در ارتباط با ایراد نگرفتن، دید منفی و نادرست نسبت به اطرافیان نداشتن و دیگران را مقصر نداستن است.