مقایسه علمی

یک برگه شامل چند سوال را در اختیار هریک از دانش آموزان قرار می‌دهیم که از بین آنها فقط یک سوال را که مربوط به درس‌های کلاس دوم است، بتوانند پاسخ دهند. وقتی ابراز کردند که نمی‌توانند به همه‌ی سوالات پاسخ دهند، به این حقیقت اشاره می‌کنیم که فقط به سوالی توانسته‌اند پاسخ دهند که درس آن را آموخته‌اند. برای پاسخ به سوالات دیگر، نیاز به علم بیشتری دارند و انسان به سطح علمی بالاتر دست پیدا نمی‌کند، مگر با تلاش و کوشش در تحصیل. این فعالیت را به شکل مسابقه هم می‌توان اجرا کرد به این ترتیب که پنج نفر پای تخته می‌آیند سوال ها برایشان خوانده می‌شود و هرکس جواب سوالی را می‌داند، زودتر صدای زنگ در بیاورد، می‌تواند به سوال پاسخ دهد.