معرفی کتاب “نوک به کدو”

عنوان کتاب: نوک به کدو

نویسنده: شکوه قاسم نیا

تصویرگر: طوی علینژاد

چاپ اول: 1396

رده سنی:

نشر: انتشارات مدرسه

توضیحات:

در این داستان نوک پرنده ای در کدویی گیر می کند. به خاطر اینکه نوکش را از کدو خارج کند با همان حال شروع به پرواز می کند ، هرپرنده ای با دیدن او به سرعت به کمکش می آید تا بتواند او را از این وضعیت رها کند. می توانیم عملکردی که پرندگان دیگر داشتند را ارزشمند شمرده، زیرا کمک به دیگران باعث می شود که آنها هم شاد و خوشحال بشوند.