معرفی مصداق‌های اظهار نشانه‌های دینداری

موقعیت‌های ابراز نشانه‌های دینداری در کلاس یا مدرسه می‌تواند گوناگون و فراوان باشد. هرگاه چنین موقعیتی پیش آمد، می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم سوره کافرون را با هم بخوانند یا خودمان سوره را برای آنها بخوانیم. موقعیت‌هایی نظیر نمازهای جماعت، ماه رمضان و روزه گرفتن دانش‌آموزان، مراسم زیارت عاشورا، مناسبت‌های مذهبی و دینی و … بستر مناسبی برای خواندن سوره مبارکه کافرون است. خوب است بچه‌ها بدانند هنگامی که در چنین موقعیت‌هایی قرار گرفتند و یک کار دینی را انجام دادند، شعائر دینی را اظهار کرده‌اند و در واقع به سوره کافرون عمل نموده‌اند.