بسم الله الرحمن الرحیم

پس از اجرای موفق طرح فهم قرآن در منطقه 14 آموزش و پرورش تهران طی دو سال گذشته، در سال سوم اجرای این طرح، کارگاه سه روزه ای برای معلمان جدید برگزار می شود.
در این کارگاه که به معرفی طرح فهم قرآن پرداخته می شود، معلمان ضمن آشنایی با طرح فهم قرآن در دبستان از تجربیات موفق سالهای گذشته بهره مند میگردند.
پس از جلسه معارفه که در روز 13ابان ماه ،با محوریت معرفی کلی طرح و جایگاه قرآن در زندگی برگزار شد؛
اولین جلسه از این کارگاه در روز دوشنبه 4 آذرماه 98 با محوریت اهمیت انس با قرآن و زندگی کردن با قرآن برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه آقای «دژبخش» توضیحاتی درباره مرتبه‌دار بودن تعلیم و تربیت و لزوم انتقال مفاهیم متناسب با سن هر فرد ارائه دادند.
همچنین در ادامه به بیان مفهوم ایمان و این که انسان‌ها باید به کلام خداوند ایمان داشته باشند و قرآن همان چیزی است که اگر انسان‌ها انجام دهند خوشبخت می‌شوند پرداخته و در پایان نکاتی درباره اهمیت و جایگاه قرآن در زندگی انسان، به عنوان قابل اعتمادترین منبع برای تمام شئونات زندگی انسان از جمله تعلیم و تربیت فرمودند.

دومین جلسه، 11 آذرماه برگزار گردید. در این جلسه ضمن مرور نکات جلسه قبل، خانم ها انصاری و کاظمی به ارائه طرح فهم قرآن در قالب یکی از سور موجود در کتاب ها پرداخته و فهم پیام سوره به صورت ساده و انس محور را با تاکید بر فهم همگانی پیام های سوره ها بیان کردند.
ارائه اقتضائات سنی مقطع دبستان بر اساس مقاطع رشد از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.