فهم قرآن در دبستان زمینه‌ای برای انس معلم و دانش‌آموزان با سوره‌ها می‌باشد و اجرای فهم قرآن محدود به کلاس قرآن نیست و می‌توان با صرف کمترین وقت نیز سوره‌ها را در همه زنگ‌های هفته جاری کرد. پیشنهاد میشود برای اجرای فهم قرآن، براساس سوره‌های پیشنهاد شده برای هر پایه آموزش دهید؛ اما اگر احساس کردید:

  •     سطح دانش‌آموزانتان از مطالب گفته شده برای سوره(در بخش پایه ها) پایین‌تر است
  •    اگر طیف سنی از بچه‌ها در کلاستان حضور دارند؛ مثلا در مسجد یا یک مرکز فرهنگی تدریس میکنید
  •    اگر بر حسب نیاز کلاستان میخواهید موضوعی کار کنید تا توان مشخصی در بچه‌ها فعال شود

 

محتوای این صفحه به شما کمک میکند که در این حالات با توجه به شرایط و نیاز کلاس، سوره‌ را تدریس کنید.
در اجرای با مدل یک سوره در شش پایه، هدف تربیتی هر سوره متناسب با شرایط سنی دانش‌آموزان از پایه اول تا ششم ذکر شده است و براساس بالا رفتن میزان رشد آنها، هدف سوره نیز ارتقاء می‌یابد و گام به گام بالاتر می‌رود. هر سوره دارای شش هدف تربیتی است که این شش هدف، گام‌های فهم سوره هستند و در صورت نیاز میتوان برای رسیدن به غایت مطرح شده در هر پایه، گام‌های قبلی نیز بیان گردد. هر معلم می‌تواند با توجه به میزان رشد دانش‌آموزان، سوره‌ای را انتخاب نماید و متناسب با سطح کلاس، آن را به بچه‌ها انتقال دهد.