مثل یک چشمه پاک

موضوع شعر زیر، خوب و پاک بودن، یعنی همان مفهوم سوره مبارکه کوثر برای دانش‌آموزان دبستان است.

چشمه‌ای را دیدم

در میان صحرا

چشمه در خود می‌شُست

هر چه ناپاکی را

چشمه‌ها می‌جوشند

از دل سنگیِ خاک

قلب‌های ما هست

مثل یک چشمه پاک

تا ابد کوثر باش

آسمانی، جوشان

صاف مثل دریا

پاک مثل باران

شاعر: فائزه زرافشان