متن نویسی

خوب است در این پایه بچه‌ها متونی را با محوریت هدف سوره مبارکه کوثر و توان‌ها و استعدادهای یک جمع بنویسند؛ بهتر است تنوع این متون زیاد و به انتخاب خود دانش‌آموزان باشد تا رغبت به انجام این فعالیت نیز زیاد گردد. متن طنز، خاطره، متن کمیک‌استریپ، داستان واقعی یا تخیلی، نمایشنامه، متن نماهنگ و … از جمله پیشنهادات این بخش است. همچنین میزان نوشتن متن به عهده خود دانش‌آموز می‌تواند از یک پاراگراف تا چند صفحه باشد.