ماجرای کشتی شگفت انگیز شهید ابراهیم هادی

سوره عصر، پایه دوم، خوب است پس از شاهده این کلیپ درباره بُرد و باخت حقیقی با بچه ها گفتگو کنیم. می¬توانیم گفتگویمان را با این سوال آغاز کنیم و از آنها بپرسیم:«فکر میکنید چرا ابراهیم هادی این کار را کرد؟»