قطار و اسب

قطار و اسب(از مجموعه قصه های مزرعه_جلد ۱۰)
نویسنده: هیتر اِیمری
تصویرگر: استیون کارت رایت
مترجم: حسین فتاحی
انتشارات: کتاب های بنفشه( واحد کودک و نوجوان انتشارات قدیانی)
چاپ اول: ۱۳۸۵
رده سنی: ب
این داستان ماجرای یک گردش علمی برای کودکان به وسیله یک قطار قدیمی و عتیقه است که در وسط راه از کار می افتد اما آقای کالسکه ران با اسب قوی هیکلش از راه می رسد، قطار را راه می اندازد و کودکان را به مقصد می رساند.
ارتباط این داستان با سوره مبارکه نصر چیست؟
از آنجا که هدف سوره نصر در این پایه، آموزش یاری رساندن به دیگران و هم یاری در نظر گرفته شده است، می توان از این کتاب برای نمونه ای از یاری رساندن و کمک کردن به اطرافیان بهره جست.