قرائت سوره مسد

می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا یکی از دانش‌آموزان بخواند، یا ما بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند. یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، می‌توانیم فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهیم:

  •     بچه‌ها در حالی که دستان خود را به نشانه دندان درد به صورت گرفته‌اند، سوره را بخوانند.
  •     در حالی که حالت مسواک زدن به خود گرفته‌ایم از بچه‌ها بخواهیم سوره را با   هم بخوانند.
  •     در حالی که نقش تنبلی و سستی و بلافاصله بعد از آن نقش شادابی و زرنگی را برای بچه‌ها بازی می‌کنیم، بچه‌ها سوره را بخوانند.
  •    و … .

در این شیوه بهتر است عبارت‌ها کوتاه باشد تا دانش‌آموزان کلاس اول به راحتی از پس تکرار آن ها برآیند.