فعالیت گفتگو کنیم

برای بیان هدف سوره مبارکه حمد در این پایه می‌توانیم با بچه‌ها گفتگو نماییم. آنها باید بدانند انجام دادن برخی کارهای زیبا و ستودنی ممکن است سخت باشد اما لازم است گاهی کارهای زیبای سخت هم انجام داد. مثلا روزه گرفتن یک کار سخت اما زیباست؛ یا ممکن است روزانه پنج نوبت نماز خواندن برای آنها، سخت باشد اما زیباست؛ خوب رفتار کردن با اطرافیان و مهربان بودن، گاهی سخت است اما همیشه زیباست؛ در عوض زیاد انجام دادن کارهای خوب سخت، باعث آسان شدن آنها می‌شود. از آنها بخواهیم کارهایی را که قبلا انجام دادنش برایشان سخت بوده و اکنون راحت انجام می‌دهند، به یاد بیاورند. برای مثال باد کردن بادکنک، بستن بند کفش، انواع مهارت‌های هنری، ورزشی و… . با بیان این مثال‌ها از زندگی خود دانش‌آموزان می‌توانیم به اهمیت انجام رفتارهای زیبا با وجود سخت بودنشان اشاره کنیم.

آیکون-لپ-تاپ  این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.