فعالیت پیشنهادی برای شروع!

روی یک مقوا تابلویی شبیه به تابلوی ورود ممنوع درست کنیم و اسم آن را «کار بد ممنوع» بگذاریم؛ هم‌زمان با خواندن سوره، این تابلو را بالا نگه داریم تا تصویری از همراهی تابلوی قرمز کار بد ممنوع، کار بد و سوره کافرون در ذهن بچه‌ها شکل بگیرد. می‌توانیم هر بار از یک نفر بخواهیم تابلو را دست بگیرد و بچه‌ها سوره را با هم بخوانند تا خواندن سوره برایشان دوست‌داشتنی‌تر شود. لازم نیست روی تابلو عنوان یا عبارتی بنویسیم؛ همین که آن را با عنوان «تابلوی کار بد ممنوع!» به بچه‌ها معرفی کنیم، کفایت می‌کند.

 

این فعالیت برای پایه اول و دوم مناسب است.

 

به