فعالیت پیشنهادی برای شروع؛ تأخیر برنامه‌ریزی شده

اگر معلمی باشیم که همیشه سرموقع در کلاس حاضر می‌شود، تأخیر غیرمنتظره ما کنجکاوی دانش‌آموزان را برمی‌انگیزاند. خوب است روزی که می‌خواهیم سوره ناس را در کلاسمان تدریس کنیم، با چند دقیقه تأخیر و با حالتی از عجله وارد کلاس شویم. این تاخیر باید به گونه‌ای جلوه داده شود که توجه آنها را جلب کند. سپس می‌توانیم از دانش‌آموزانمان بپرسیم که به نظرشان چه دلیلی باعث شده امروز این اتفاق بیفتد. بعد از شنیدن گمانه‌زنی‌های آنها، برخی از دلایل تاخیر در انجام امور را به آنها بگوییم.

همچنین برای ورود به سوره ناس می‌توانیم به تعداد بچه‌ها برش‌هایی از لیمو شیرین به کلاس ببریم؛ اما لیمو شیرین‌هایی که به دلیل دیر رسیدن به دست بچه‌ها تلخ شده‌اند! هنگامی که بچه‌ها با طعم تلخ آن مواجه می‌شوند، به اثر تأخیر اشاره کنیم و در ادامه بگوئیم که برای شروع و انجام همه کارهای خوب زندگی باید حواسمان به عوامل تأخیر باشد تا از نعمت انجام کارهای خوب زیاد محروم نشویم. فراموش نکنیم پس از این شروع، بلافاصله یک خوراکی شیرین مانند کشمش یا شکلات برای از بین رفتن طعم تلخ از دهان بچه‌ها پخش کنیم و سپس به بیان سایر مطالب بپردازیم.