فعالیت نقاشی

یکی از فعالیت‌هایی که می‌تواند در این پایه برای بچه‌ها مفید و دوست داشتنی باشد، کشیدن نقاشی است. از آنها بخواهیم با موضوع نه گفتن و مخالفت نسبت به یک کار بد و در واقع درمورد سوره مبارکه کافرون، یک نقاشی بکشند.

4