فعالیت مهارت آموزی

از جمله فعالیت‌های مفیدی که می‌توانیم در این پایه به کار ببندیم، این است که هر یک از دانش‌آموزان یک هنر یا یک مهارت هرچند کوچک را که در آن نسبتا حرفه‌ای هستند، به دیگران آموزش دهند؛ آموزش و انتقال به دیگران برای این سنین گاهی کمی سخت است اما بسیار زیبا و خوب است. ممکن است کسی بتواند یک کاردستی آموزش دهد، یا یک دانش‌آموز اطلاعات خوبی در زمینه نجوم انتقال دهد، دیگری یک حرکت ورزشی، آن یکی چند واژه از یک زبان دیگر و … . این کار علاوه بر رساندن بچه‌ها به هدف سوره حمد، سبب تقویت آن مهارت می‌شود و ممکن است بستری برای فعالیت‌هایی وسیع‌تر در آن زمینه برای او شود. باید توجه داشته باشیم که جهت مهارت‌ها را به سمت مهارت‌های خوب، درست و مفید ببریم تا ذهن دانش‌آموزان در انواع مهارت و کارهای خوب، جهت درستی بگیرد.

آیکون-لپ-تاپ این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.