فعالیت متن نویسی

از بچه‌ها بخواهیم با موضوع «کارهای سخت اما زیبا» یک متن بنویسند؛ این متن می‌تواند متنی طنز، جدی، علمی، خاطره، داستان واقعی یا غیر واقعی و … باشد؛ می‌تواند در حد یک پاراگراف یا چند صفحه باشد؛ یا می‌تواند تلاشی برای گفتن چند بیت شعر باشد که این کار، خود یک کار سختِ زیبا محسوب می‌شود.

همچنین خوب است بچه‌ها را به نوشتن داستانی در این زمینه تشویق کنیم. می‌توانیم از آنها بخواهیم یک دفتر تهیه کنند و و در آن داستان بنویسند و خودشان هم تصاویر مربوط به آن داستان را بکشند. یا یک نفر که بهتر داستان می‌نویسد، بنویسد و دفتر را برای تصویرسازی به دانش‌آموزی بدهد که بهتر نقاشی می‌کشد. خوب است شرایطی را فراهم آوریم که داستان و شعر بچه‌ها را با کمی اصلاح و ویرایش به عنوان یک کتاب داستان دانش‌آموزی به چاپ برسانیم تا اگر استعدادی در این زمینه وجود دارد به مرور شکوفا گردد.

آیکون-لپ-تاپ  این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.